Menjadi program studi yang unggul, kompetitif, dan profesional dalam bidang manajemen pendidikan Islam di Indonesia pada tahun 2023

HMJ MPI

HMJ MPI

February 8, 2018

  Salam Berjaya, Seluruh Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan

Read More

Testing Posting

January 15, 2018

Penyerahan Piagam Pengharagaan Dari Himpunan Jurusan MPI Kepada Pemateri

Read More

HMJ MPI

January 15, 2018

  Pengurus HMJ MPI Setelah mengadakan Agenda Bulanan

Read More