Menjadi program studi yang unggul, kompetitif, dan profesional dalam bidang manajemen pendidikan Islam di Indonesia pada tahun 2023

Kajur MPI

Sambutan Ketua Jurusan

February 8, 2018

  Sambutan Bapak Dr.H.Badrudin, M.Ag. ( ketua Jurusan MPI ) Di acara Grand launching Gebyar MPI

Read More